Beslenmede Protein Oranları ve Günlük Kalori İhtiyacı

Beslenmede Protein Oranları ve Günlük Kalori İhtiyacı

Köpeklerin Et ve Bitkilerle Beslenme Rutini;

Köpekler et yiyen sınıfına mensup hayvanlardır. Ancak evcilleştirildikleri günden bu yana insanlarla olan yakınlıkları onlara genel olarak insanların yediği besinleri sindirebilecek bir evrime neden olmuştur. Bu nedenle köpekler hayvansal besinler yanında bitkisel besinlere de iyi bir şekilde değerlendirirler. Vahşi bir köpeğin yemeğini çoğunlukla otla beslenen hayvanlardan oluşur. Vahşi köpeğin hayvanlara iç organlarından saldırması  bitkisel besin ihtiyacını karşılaması içindir. Köpeklerin besin ihtiyaçları vücutlarının tipine yaşadıkları iklime göre değişebileceği gibi gebelik, emzirme ve iş durumlarına göre de değişir. Köpeklere verilen besin maddeleri genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır. 

 

Proteinler

Karbonhidratlar

Yağlar

Mineral maddeler

Vitaminler

Günlük Beslenmede İhtiyacı olan Makro Besinler 

 

 

Bilindiği gibi proteinler harcanan vücut proteinlerinin tamamlanmasında ve büyümekte olan dokuların gelişmesinde önemli yapı taşlarından biridir. Bu nedenle proteinler ısı ve enerji kaynaklarını desteklemesinin yanında özellikle gelişmekte olan organizmada önemli rol oynarlar. Köpeklerde yaşama payı ve verim payı protein kalorisini, karbonhidrat ve yağ kalorisi ile hesaplanır. Gelişmiş köpeklerde canlı ağırlıkta her kilogram için 82 kalori yaşamını sürdürmek için gereklidir.Gelişmekte olan köpeklerde bu ihtiyaç bir önceki kalori sayısından 3 kat daha fazladır. Bu sonuç bizi köpeklerde optimum protein miktarının rasyonda kuru mamalarda ortalama % 25-50 arasında bulunması gerektiği görüşüne ulaştırır. Köpek rasyonu kuru mamalarda %30 protein %25 yağ %40 karbonhidrat %50 kül oranındaki bir denge vücudun her kilogram için 82 kalori sağlaması demektir.

Tüketilmesi Gereken Günlük Protein Miktarları

Şayet mamada yüksek kaliteli protein kullanılıyorsa daha az miktarlar yeterli olabilir. Ticari amaçla yapılan köpek mamalarında protein daha yoğun haldedir. Köpeklerde günlük ihtiyaç olarak kilogram başına 5 gram protein olarak hesaplanır. Köpekler için et başta gelen protein kaynaklarındandır. En uygun olanı yağsız sığır etidir. Interkostal adaleler, çene adeleleri, boyun, kalp, karaciğer, ve böbrek iyi protein kaynaklı yiyeceklerdir. Tendonlar sinirsel kısımları ve çok yağlı adeleler uygun değildir. Sığır koyun kuzu gibi hayvanların etleri köpekler için mükemmel et kaynaklarındandır. Etin çok fazla olmamak şartıyla kokmuş olması köpekler için sakıncalı değildir. Kılçıkları ayıklanmış veya kılçıksız balık eti de köpekler için mükemmel protein kaynağı olarak gösterilebilir. Et pişmiş veya çiğ olarak verilebilir. Etin fazla pişmesi yararlı maddeleri öldürebileceği gibi et suyu da toksit maddeleri taşıma riskine sahiptir. Erişkin bir köpeğe etin kıyılmış olarak değil de orta büyüklükte parçalar halinde verilmesi daha uygundur.

Beslenmede Diğer Protein Kaynakları

 

Diğer protein kaynakları arasında yumurta, süt, peynir sayılabilir. Süt çiğ veya süt tozu halinde verilebilir. Fazla egzersiz yapan köpekler için yumurta uygun bir protein kaynağıdır. Ancak fazla miktarda yumurta karaciğeri yorar. Bu besin maddesi hastalıklarda kesilmeli, diğer zamanlarda yemeğini katılarak verilmelidir.  Taze, donmuş veya kutu konservesi haline getirilmiş balıklarda et yerini tutabilecek protein kaynakları arasındadır. Balık süt ve peynir genellikle etten düşük değerde olduklarından aynı protein dengesi ne elde edebilmek için bunların ete nazaran daha fazla miktarlarda verilmesi gerekir. Et günlük yenen yiyeceklerin 1/3 ünü kapsamalıdır. Saf süt köpeklerde mide bağırsak bozukluklarına sebep olacağından sütü yağsız kullanmak daha uygundur.

Benzer Yazılar

Yukarı