Köpeğinizle Birlikte Çalışabileceğiniz 5 İş Alanı

Köpeğinizle Birlikte Çalışabileceğiniz 5 İş Alanı

Köpekler insanlara evcilleştirildiği ilk andan itibaren yardım etmeye yönelmiştir. Avını yakalama da, yiyecek bulmada, tehlikeleri sezerek sahibini korumada yardımcı olmuştur. Günümüzde köpeklerden toplumsal asayiş, iz sürme, narkotik, arama kurtarma gibi alanlarda yararlanılmakta olup köpeklerin çağlar boyu edindiği misyonu devam ettirmesi sağlanmaktadır. 
 
Hayvanların iş hayatında kullanıldığı pek çok alan vardır. Köpeklerin en fazla kullanıldığı alanların başında güvenlik gelmektedir. Koku alma özelliği çok gelişmiş olan köpekler, iz sürmede, kayıp insanların bulunmasında, avın yakalanmasında, narkotik alanında, kaçak mal ve bomba tespitinde de kullanılmaya başlanmıştır. 
 

Terapi

 
 
Terapi köpekleri, adından da anlaşılacağı üzere insanları rahatlatmak amacıyla kullanılan eğitimli köpeklerdir. Daha çok hastane, bakımevi, afet bölgesi gibi alanlarda psikolojik açıdan zayıf düşmüş insanlara yardım amacıyla kullanılırlar. Bu alanda kullanılan köpeklerin iyi huylu olması ve insanlarla iyi ilişki kurması son derece önemlidir. Bu nedenle terapi köpeği seçiminde sakin, uyumlu, sosyal ve nazik köpek ırkları tercih edilir. Hastaların fiziksel açıdan daha aktif olmalarını sağlayan bu köpekler hastalara refakat ederler, terapide rahatlatıcı unsur olarak kullanılırlar.
 
 
Terapi köpeği sertifikası alan bir köpek sahibi, köpeğini hastaneler, bakımevleri, okullar ya da afet bölgesinde çalıştırmak üzere  kurumların uygulamış olduğu testlere sokabilir. Terapi köpeği testleri, kurumdan kuruma göre farklılık gösterse de öncelikli olarak köpeğin ne kadar sosyal olduğuna, insanlarla etkileşimde sorun yaşayıp yaşamadığına bakılır. Bu köpeklerin eğitimi sosyalleşme üzerine kuruludur. Köpek eğitim süreci; bebeklik dönemi, temel beceri ve özel beceri aşamalarından oluşur. Terapistler hastaların, yaşlıların ya da afet bölgesinde kalmış kişilerin sağaltımında kullanılan bu köpeğin eğitimi, uzman eğitmenlerce yapılmalıdır.
Fizyoterapistler, psikologlar, çeşitli özel eğitim uzmanları, konuşma bozuklukları uzmanları, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları terapi köpeği ile terapi yapan uzmanlar arasında yer almaktadır. 
 

Kadavra Köpekleri 

 
 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadavra köpek kullanımı artmaya devam etmekte. Cinayet, toplu mezar, afet sonrası, kaybolma gibi durumlarda insan cesedi bulmak amacına yönelik olarak özel eğitimden geçirilen bu köpekler, canlı insan değil ölmüş insan kokusu almaya odaklanırlar. Eğitimleri küçük yaşlardan itibaren başlar ve güçlü koku alma duyularından yararlanılır. Kadavra köpeği sertifikası alan bir köpek sahibi, köpeğini bu yönde hizmet veren güvenlik birimlerine ya da çeşitli kurum ve kuruluşlara verebilir.
 
 
Ceset bütünlüğü bozulmadan cesede ulaşılmasını sağlayan bu köpekler, sel, deprem gibi afetlerden sonra kaybolan cesetlerin bulunmasında ve üzerinden yıllar geçse de topraktaki cesedi bulmada etkilidir. Kriminal anlamda güvenlik birimlerinin sağ kolu olarak görev yapan kadavra köpekleri, bugüne kadar birçok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olmuştur. 
 

Refakatçi (Rehber) Köpekler

 
 
Rehber ya da refakatçi köpekler, görme engelli bireylerin sosyal hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak üzere eğitilmişlerdir. İnsanlara kılavuzluk etmede yetkinleşen bu köpekler, sahibinin emirlerine itaat etme ve etmeme üzerine kurulu bir rehberlik hizmeti sunar. Sahibinin emirlerine itaat eden refakatçi köpek yanlış yöne sapılması halinde ya da tehlike anında, davranışları ile sahibini uyarır ve doğru yöne yönelmesini sağlar. Bu köpeklerin eğitim hem itaat hem de yeri geldiğinde akıllı itaatsizlik üzerine kuruludur. Özel eğitimden geçirilen rehber köpeklerle yaşamaya başlamadan önce sahibinin de eğitimden geçmesi gerekir.
 
 
Bu aşamada rehber köpeği kullanacak görme engelli kişiye köpeğin bakımı, nasıl emir vermesi gerektiği, köpeğe nasıl rehberlik yaptıracağı öğretilmelidir. Zorlu bir eğitim programından geçirilen refakatçi köpekler, görme engelli sahiplerinin bir nevi gözü haline gelerek onlara sokakta, asansörde, evde, apartmanda, yolda, ulaşımda yardımcı olmakta. Görme engelli bir birey için önemli bir yere sahip olan rehber köpeklerin bakımı, eğitimi, egzersiz ihtiyacı aksatılmamalıdır. Özel bir tasma ile sahibine rehberlik eden bu köpekler evde tüm köpekler gibi sahiplerinden ilgi beklerler. Rehber köpekle sağlıklı iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyduğu sevgiden mahrum bırakılmamalıdır.
 

Asayiş Koruma Köpekleri 

 
 
Hayvanlarla birlikte çalışılabilecek işlerden birisi de asayiş ve koruma sektörüdür. Asayiş ve koruma köpekleri güvenlik birimlerince kullanılan özel hayvanlardır. Köpekler, iyi koku alma özelliğine sahiptir. Bu özellik, köpekleri iyi bir güvenlik unsuru haline getirirken münferit olayların önlenmesinde önemli bir rol üstlenmelerini sağlamıştır. Askerî birimlerce sıkça bekçilik görevi ile kullanılan bu köpekler, sınır bölgelerinde asayişi sağlamak üzere eğitilmiştir. Asayiş koruma köpekleri; devriye, bomba/mayın arama, iz takip, uyuşturucu arama amacı ile kullanılmaktadır. 
 
 
Hassas güvenlik gerektiren alanlara yönelik saldırıların engellenmesinde de sıkça kullanılan asayiş koruma köpekleri, saldırganları etkisiz hale getirmede son derece başarılıdır. Hem sahibi hem de takım arkadaşı olan güvenlik birimlerince uyum içinde çalışan görev köpekleridir ve bakımlarından egzersiz ihtiyaçlarına, eğitimlerinden beslenmelerine kadar büyük bir sorumluluk gerektirirler. Bu köpeklerin egzersizleri düzenli olarak yapılmalı, eğitim çalışmaları aksatmamalı, beslenme programları günlük ihtiyacını karşılamaya yönelik hazırlanmalı ve güçlerini kaybetmelerine izin vermeyecek şekilde beslenmelidirler. Bu köpeklerle çalışmak son derece keyiflidir, koruma güdüleri gelişmiş olduğundan tehlikeyi hemen sezerler, takım arkadaşlarını ve toplumu yaşanması olası can ve mal kayıplarından korurlar. İyi bir asayiş koruma köpeği sahibi olmak ve bu alanda hizmet vermek için köpeğinizin bebeklikten itibaren iyi bir eğitim almış olması gerekmektedir. 
 

Arama Kurtarma Köpekleri 

 
 
Köpeklerin koku alma duyularının gelişmiş olması, insanlardan daha hızlı hareket edebilmesi, sese karşı hassas olmaları arama kurtarma çalışmalarında ve iz sürmede cankurtaran gibi kullanılmalarına neden olmuştur. Arama kurtarma köpekleri daha çok doğal afetlerde kullanılan bunun yanı sıra doğada kaybolan canlı insanları bulmada kullanılan hayvanlardır. Üstün koku alma duyuları sayesinde göçük altındaki canlı insanı bulabilirler ya da doğada kaybolan insanların izini başarılı bir şekilde sürebilirler. Bu köpekler, havayı koklayarak canlı insanı bulabilirler ve bu amaca  yönelik özel eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerinde koku alma duyuları ön plana çıkar. Özel bir eğitimden geçirilen bu köpekler de iş hayatında yer alan tüm diğer köpek türleri gibi iyi beslenmeli ve egzersiz ihtiyaçları karşılanmalı ve eğitimleri görevlerini desteklemeye yönelik olmalıdır. Arama kurtarma alanında eğitimli köpekler; AKUT, AFAD gibi kurumlar ve güvenlik birimlerince kullanılır.
 
 
Arama kurtarma köpekleri, canlı insan bulmak üzere küçüklükten itibaren katı bir eğitim programından geçirilirler. Temel itaat, temel beceri, ileri itaat ve ileri beceri aşamalarından oluşan eğitim programını başarılı bir şekilde geçen bir köpek, sahada göçük altında kalmış canlı insanlara ulaşmak için çabalar, doğada kaybolan insanın kokusunu takip ederek bulunmasına yardımcı olur. Bu köpeklerin en önemli özelliği ceset kokusuna duyarsız olmalarıdır, onların işi canlı insan bulmaktır. Her açıdan dört dörtlük olması beklenen bir arama kurtarma köpeğinin bakımı, eğitimi ve beslenmesi özel olmak zorundadır. 
 

Benzer Yazılar

Yukarı