Köpeklerin Kulakları Neden Kesilir?

Köpeklerin Kulakları Neden Kesilir?

 
Köpeklerin kulakları, ırklarına bağlı olarak farklı şekilde ve büyüklükte olabilir. Ancak bazı ırklarda estetik kaygılarla kulak kesilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Her ne kadar Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kulak kesimi yasak olsa da bazı türlerde bu davranış yaygın olarak görülmektedir. 

Köpeklerde Estetik Kulak Kesimi Neden Yapılır?

 
 
Bazı köpek sahipleri köpeklerinin daha güzel göründüğünü düşündükleri ile estetik kaygılarla kulak kesimine başvurabiliyor. 
 
Doberman Pinscher 
 Boston Terrier
 Boxer
 Minyatür Pinscher
 Great Dane
 Schnauzer 
 Pitbull
 Danua
 Kafkas Çoban
 Rottweiler
 Kangal 
 
gibi ırklarda kulak kesimi sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır. Çoğunlukla bu operasyona karar veren köpek sahiplerinin estetik kaygıları vardır ve bu nedenle kulak kırpmayı tercih etmektedirler. Uygulama ile köpeğin daha güzel, güçlü ve arzu edilen bir görünüme sahip olduklarını düşünen pek çok köpek sahibi vardır. Estetik kulak kırpma, birçok ülkede yasak olmasına rağmen tercih edilen bir operasyondur. AKC bazı köpek ırklarında, görünüm standartlarını korunması amacıyla kulak kırpmayı desteklemektedir. Bu uygulamaya birçok ülkede hayvan haklarını koruma dernekleri ve aktivistlerce tepki gösterilmektedir. Gösterilen bu tepki, operasyonun köpeğin sağlığına yönelik olmaması, tamamen estetik kaygıyla yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Kulak Kesimi Yasal mıdır?


 
Yürürlükteki Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, hayvanlara tıbbi gereksinim dışında herhangi bir operasyon yapılması yasaktır. Ülkemizde kulak kesimi de dahil her türlü estetik operasyon kanun kapsamında yasaklanmıştır. Bu tür estetik operasyonları gerçekleştiren veteriner hekimlere ve köpek sahiplerine kanunda belirtilen cezai hükümler uygulanmaktadır. 
 

Köpeklerde Güvenlik Amacı ile Kulak Kesimi Neden Yapılır?

 
 
Sürü gütmede kullanılan çoban köpeklerinde kulak kesim uygulamasına daha sık rastlanır. Bunun en önemli nedeni, kurtlara karşı kendini ve sürüyü daha iyi  korunmasını sağlamaktır. Ülkemizde özellikle Kangal çoban köpeklerinin kulakları kesilmekte, köpeğin kurda karşı daha güvenli olması sağlanmakta. Kurt ile karşı karşıya kalan köpek kulağından yakalandığı anda kavgayı kaybetmiş demektir. Bu duruma engel olmak amacıyla köpeğin kulakları kesilerek önlem alınır. Kafkas Çoban gibi çiftliklerde sürü köpeği olarak kullanılan türlerde kulakların kırpılma nedeni estetik kaygılardan ziyade güvenliktir.
    
Bazı köpek sahipleri de köpeklerinin uzun ve sarkık kulakları nedeniyle daha sık kulak enfeksiyonu geçirdiğini düşünerek köpeğin kulaklarını kırpabiliyor. Yapılan araştırmalar kulak enfeksiyonlarının köpeğin kulak şekli ile alakalı olmadığını, kulak şeklinin enfeksiyon kapma riski üzerinde çok az etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Kulak Kırpma (Kulak Kesimi) Nedir?


 
Kulak kırpma ya da kulak kesimi, bir köpeğin kulağının bir kısmını veya bazen tümünün çıkarılması şeklinde uygulanan bir operasyondur. Genellikle kırpılan kulak dik duracak şekilde sarılır ve iyileşme sonrası dik üçgen kulaklar elde edilir. Doberman, Pitbull, Staffordshire, Dogo Argentino, Kangal, Kafkas Çoban, Boxer gibi köpek ırklarında kulak kesimi yaygındır. Geçmiş zamanlarda köpeklerin kulak kesimi sonrası daha iyi duyduğuna ve bu operasyonun kulak enfeksiyonlarına engel olduğuna inanılırdı. Günümüzde ise kulak kırpma köpeğin sert ve daha doğal görünmesini sağlamak amacıyla yani estetik kaygısı ile yapılmaya başlanmıştır. Belirli bir standardı olmasa da köpeklerde uzun, orta ve kısa olmak üzere 3 tür kulak kesim modeline rastlanır.
 

Kulak Kesimi için Köpeğin Kaç Aylık Olması Gerekir?

 
 
Kulaklar, köpeğin en hızlı gelişen organlarından birisidir. Bu nedenle köpeğin kulakları kesilecekse, operasyon zamanında yapılmalı, geç kalınmamalıdır. Köpeklerde kulaklar tam şeklini 7-8 aylıkken alır. Bu operasyon için en uygun zaman köpeğin 2-3 aylık olduğu dönemdir. Daha geç aylarda kulak kırpma operasyonu önerilmez.
         

Kulak Kesiminin Zararları


 
Kulak kesimi, köpekler için zorunlu olan bir uygulama değildir. Yapılan araştırmalar bu operasyonun köpeğin duymasına ekstra katkı sağlamadığı gibi enfeksiyonlara karşı da korumadığını ortaya koymuştur. Bu operasyon nedeniyle köpekler gereksiz fiziksel acı ve rahatsızlık yaşamasına, bazı köpeklerde ise kalıcı psikolojik travmaya neden olmaktadır.
 
Genellikle kulak kepçesinin çıkarılması şeklinde uygulanan kulak kırpma sonrası köpek, duyma problemi yaşayabilir. Sahibi ve çevresindeki diğer canlılarla iletişim kurmada zorlanabilir. Gerçekleştirilen kulak kırpma operasyonu, köpekte kalıcı fiziksel bozukluğa, kıvrık ve uyumsuz kulaklara da neden olabilir.
Köpeklerde beden dilinin en önemli aracı kulaklardır. Köpekler endişeli, mutlu ya da sinirli olduklarını kulaklarını kullanarak ifade ederler. Kulakları çıkarılmış bir köpek, duygularını ifade etmekte güçlük çekeceği için iletişim bozukluğu yaşar, sahibi tarafından anlaşılması güçleşir.  
 

Kulak Kesimi Nasıl Yapılır?

 
 
Kulak kesme ameliyatı çok ciddi bir operasyondur. Operasyon anestezi altında gerçekleştirilir. Amatörce yapılan uygulamalar köpek açısından önemli riskler taşır. Bu nedenle kulak kesimi zorunlu ise uzman bir veteriner hekim tarafından gerçekleştirilmelidir. Operasyonla, kulağın yüzde yetmişi çıkarılır. Ağrılı bir operasyondur. Anestezi etkisinden çıkan köpek, canı çok yandığı için aşırı ağrı duyacaktır. Köpeklerin en hassas yeri olan kulaklarda gerçekleştirilen bu operasyon sonrası psikolojik travma gelişme riski çok yüksektir.
 
Kulak kesme ameliyatı riskli bir operasyondur. Enfeksiyon riski, ameliyat sırasında fazla kanama, tecrübesiz veterinerlerin kulak kanalına zarar vermesi, başarısız ameliyat sonrası yeni ameliyatların gerçekleştirilecek olması, yanlış yapılan uygulamalar nedeniyle köpeğin kıvrık kulaklara sahip olması ameliyat sonrası yaşanabilecek olası risklerdir. 

Kulak Kesilmesini Gerektiren Durumlar Nelerdir


 
Kulak kesimi yasal bir uygulama değildir ancak bazı durumlarda kulağın çıkarılması cerrahi olarak zorunlu hale gelebilir. Cilt kanseri, kulakta meydana gelen iyileşmeyen ve köpeğin sağlığını riske atan büyük yaralanmalar ve bunun sonucunda oluşan yaralar kulak kesimini gerektirebilir. Böyle bir durumda veteriner hekim kontrolünde kulağın çıkarılması gerekir. Bu tür istisnai durumlarda, kulak kesimi ile ilgili nihai kararı sadece uzman veteriner hekimler verebilir.
 

2022 Kulak Kesim Fiyatları

 
 
2022 kulak kesim fiyatları, operasyonun türüne, uygulamanın yapılacağı kliniğe, köpeğin türüne, yaşına ve operasyonun taşımış olduğu riske göre belirlenir. Fiyat aralığı yüksek bir ameliyattır. Operasyon yapacak hekim, fiyatına göre seçilmemeli deneyim kriter olarak alınmılıdır. Veterinerin alanında uzman ve kulak kesiminde deneyimli olması son derece önemlidir.
 
Çoğu klinik 2022 kulak kesim fiyatlarına ameliyat sonrası ilaç, pansuman vb. bakım masraflarını dahil etmese de tüm bu masraf kalemlerini paket halinde sunan klinikler de mevcuttur. Ameliyat sonrası ilaç, pansuman vb. bakım masrafları pakete dahil değil ise ameliyat bütçesi buna göre belirlenmelidir.
 

Benzer Yazılar

Yukarı